RODO

POLITYKA PRYWATNOSCI


.1 POSTANOWIENIA OGOLNE


Administratorem danych jest MIT MEDIA Group Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, ul. Michala Spisaka 66, 02-495 Warszawa. Ochrona danych odbywa sie zgodnie z wymogami powszechnie obowiazujacych przepisow prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach firmy lh.pl.
Przez termin „RODO“ rozumie sie Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane osobowe podawane w formularzu dodawania komentarza sa traktowane jako poufne i nie sa widoczne dla osob nieuprawnionych.


2. ADMINISTRATOR DANYCH


Administratorem danych uzytkownikow jest MIT MEDIA Group. Sp. z o.o., zwany dalej Administratorem.
Dane osobowe przetwarzane sa:


zgodnie z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych,
zgodnie z Polityka Prywatnosci zamieszczona na stronie,
w zakresie i w celu niezbednym do realizacji tresci i uslug swiadczonych droga elektroniczna,
w zakresie i celu niezbednym do wypelnienia prawnie uzasadnionych celow Administratora.


Kazdy uzytkownik ma prawo dostepu do swoich danych, sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W celu sprawdzenia zgodnosci danych, ich przetwarzania, usuniecia lub sprostowania nalezy skontaktowac sie droga elektroniczna z Administratorem danych, email: biuro@mitmedia.pl.
Po cofnieciu zgody na przetwarzanie danych osobowych uzytkownika, zastrzegamy sobie prawo do ich przetwarzania w zakresie ewentualnych roszczen sadowych.
Administrator ma prawo udostepniac dane osobowe Uzytkownika podmiotom upowaznionym na podstawie wlasciwych przepisow prawa.
Usuniecie danych osobowych moze nastapic w skutek cofniecia zgody badz wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych droga elektroniczna, email: biuro@mitmedia.pl
Uslugodawca udostepniania dane osobowe jedynie podmiotom upowaznionym na podstawie wlasciwych przepisow prawa. Dane osobowe przetwarzane sa wylacznie przez upowaznione do tego osoby lub organy.


3. PLIKI COOKIES


Witryna mobilitytrends.pl uzywa pliki cookies.
Gromadzone informacje dotycza adresu IP, typu uzywanej przegladarki, jezyka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy uslug internetowych, informacji o dacie i czasie, lokalizacji uzytkownika oraz informacji przesylanych do witryny za posrednictwem formularza dodawania komentarzy.
Na witrynie mobilitytrends.p wykorzystywane sa pliki cookies w celach:


umozliwiajacych korzystanie z uslug dostepnych w witrynie;
zapewnienia bezpieczenstwa;
umozliwiajacych zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony witryny;
umozliwiajacych przypisanie do konkretnego uzytkownika wybranych przez niego ustawien i personalizacji interfejsu;
umozliwiajacych personalizacje tresci reklamowych uzytkownika.


Uzytkownik ma prawo do zmiany sposobu gromadzenia plikow cookies na stronie poprzez zmiane ustawien w swojej przegladarce internetowej.
Witryna korzysta z narzedzia Google Analitics w celu monitorowania informacji o uzytkownikach i sposobie poruszania sie po witrynie.
Pliki cookies stosowane na stronie sluza dopasowaniu tresci i reklam wyswietlanych w witrynie. Sa one niezbedne do zapewnienia najwyzszej jakosci i wygody uzytkowania serwisu oraz do optymalizacji.


ODSYLACZE DO INNYCH WITRYN


Artykuly na tej witrynie moga zawierac linki do zewnetrznych witryn. Uzytkownik po przekierowaniu na zewnetrzna strone traktowany jest jakby odwiedzil ja bezposrednio a Administrator nie odpowiada za tresci na niej osadzone.
Zewnetrzne witryny moga zbierac informacje o uzytkowniku, uzywac plikow cookies, dolaczac zewnetrzne systemy sledzenia i monitorowania interakcji z osadzonymi tresciami, na ktore Administrator nie ma wplywu.